načítání

Elektronické zabezpečovací systémy

EZS je po pasivních stavebně technických prostředcích zabezpečení(okna, dveře, folie atpd..) dalším, aktivním prvkem při zabezpečování majetku a detekci pohybu v objektech. Dodáváme a montujeme elektronické systémy od renomovaných výrobců s možností využití v rozsáhlých komplexech, objektech komerčního využití, rodinných domácích, ale i v samostatných bytových jednotkách.

Základní popis funkcí EZS

Zabezpečovací systémy elektronické signalizace jsou určeny k ochraně osob, majetku a informací. Jejich úkolem je zjistit a signalizovat jakýkoliv pokus o vniknutí nepovolané osoby do objektu a případně sledovat jejich pohyb v objektu.
Pro účely zabezpečovacích systémů se používají různé druhy senzorů:
Detekce pohybu – infrapasivní detektory – reagují na pohyb tělesa vyzařující infračervené záření
Detekce rozbití skla – snímače rozbití skla – porovnávající zvukovou a tlakovou vlnu charakteristikou pro tříštění skla
Detekce vstupu – infra závory – snímače přerušení světelného nebo infra paprsku
Detekce otevření oken a dveří – magnetické kontakty na dveřích a oknech
Při propojení s kamerovým systémem sleduje objekt a nahrává video záznam (záznam ukládán místně nebo na vzdáleném serveru)
Signalizace a hlášení vniknutí do hlídaného objektu (tísňová tlačítka pro přivolání pomoci, alarm-siréna, SMS, signalizace na pult centralizované ochrany)

Jaké EZS vybrat?

Z hlediska způsobu instalace a vzájemné komunikace jednotlivých prvk? d?líme EZS na drátové a bezdrátové. Každý systém zabezpe?ovacích za?ízení má své výhody i nevýhody.

Bezdrátové EZS

Bezdrátové EZS jsou takové systémy, ve kterých jsou jeho jednotlivé prvky zcela autonomní, tedy mají vlastní napájení a mezi sebou komunikují pomocí radiového signálu. Vlastnosti bezdrátových EZS.
snadná montáž bez kabelů
vhodné na dočasné instalace nebo tam, kde není možné relaizovat kabelovou infrastrukturu
vyšší náklady na dlouhodobý provoz – nutnost m?nit baterie napájející za?ízení
vyšší cena jednotlivých prvků systému
možnost rušení signálu
nutnost pravidelné kontroly

Drátové EZS

Drátové EZS jsou systémy, ve kterých jsou jeho jednotlivé prvky napájeny z elektrické sítě a komunikace mezi jednotlivými prvky probíhá po kabelové infrastruktuře.
nižší cena jednotlivých prvků
prakticky bezúdržbový chod
takřka nulové náklady na provoz
delší životnost systému
vyšší spolehlivost systému při správném návrhu a odborné montáži EZS
nutnost vedení kabeláže a tak i delší doba realizace
V oblasti EZS nabízíme následující služby
Návrhy řešení na instalaci dle požadovaného stupně zabezpečení
Samotnou instalaci, testy a ladění systému
Záruční i pozáruční servis

Jaké EZS dodáváme?

Dodáváme a montujeme zabezpečovací systémy do všech typů objeků – zabezpečovací ústředny od renomovaných výrobců (Genesis, Rokonet, DSC, Crow, Jablotron) s možností využití v rozsáhlých komplexech, objektech komerčního využití, rodinných domcích, ale i v samostatných bytových jednotkách.