Evakuační rozhlasy a ozvučení prostor

V dnešní době jsou již evakuační rozhlasy nedílnou součástí vybavení mnoha objektů. Podléhají normě ČSN EN 60849, která určuje jejich názvosloví a požadované technické parametry. U mnoha veřejných objektů patří e.r. mezi povinné vybavení. Evakuační rozhlas tvoří: rozhlasová ústředna; zdroj signálu (CD, DVD,aj.); široká škála reproduktorů (podhledové, přisazené, vestavěné, závěsné – dle daného prostoru) a kabely s požární odolností, určenou normou ČSN EN 60849.

Funkce Evakuačního rozhlasu

  • informování osob v daném objektu o hrozícím nebezpečí (důležitá je dostatečná hlasitost, obsah a forma sdělení)
  • úzce spolupracují se systémy EPS
  • řešení vychází z požadavků požární zprávy a jsou nezávislé na výpadku elektřiny

Ozvučení prostor

  • lze použít i v případě, kdy není potřeba spustit evakuační rozhlas
  • využití: školy, nákupní a sportovní centra, administrativní budovy, restaurace, obchody