Systém požární ochrany EPS

EPS slouží k včasné signalizaci výskytu požáru, a to jak v objektu, tak i na volném prostranství.

Dodáváme a montujeme elektronické systémy od renomovaných výrobců s možností využití v různých typech objektů (domy, bytové jednotky, rozsáhlé komplexy, aj.).

Jak funguje detekce požáru EPS?

Vznik požáru zaznamenají detektory, které jsou založené na různých principech:

 • Ionizační – reagují na rychle se rozhořívající požáry
 • Fotoelektrické – reagují na požáry s pomalu doutnajícím ohněm (citlivější varianta – laserové detektory)
 • Termické – reagují na zvýšení teploty
 • Kombinované – jde o spojení funkcí různých detektorů

Riziko falešných poplachů minimalizují detektory, které sledují naměřené veličiny v čase. Součástí EPS jsou i tlačítkové hlásiče požárů.

Co se děje po vzniku požáru?

Samotným zaznamenáním vzniku požáru samozřejmě práce EPS nekončí. Detektory a hlásiče je (v závislosti na typu) možné přesně lokalizovat. Následně je pak systém požární ochrany schopný vykonat hned několik podstatných úkonů:

 • spustit optickou a akustickou signalizaci (v ohrožených prostorech objektu a v řídícím centru)
 • sdělit poplachové hlášení na pult centralizované ochrany (PCO) veřejného hasičského sboru
 • spustit evakuační hlášení (ve spolupráci se systémem místního rozhlasu)
 • uvolnit dveře, které jsou pro průchod blokovány přístupovým systémem
 • zapnout světla na únikových cestách (označení únikových východů)
 • odpojit technologická zařízení
 • spustit odsávání kouře z ohrožených oblastí
 • aktivovat kamery, umístěné v ohrožené oblasti (zjištění, zda-li se v oblasti ještě někdo nenechází)