načítání

Systém požární ochrany EPS

EPS slouží k včasné signalizaci výskytu požáru, a to jak v objektu, tak i na volném prostranství.

Dodáváme a montujeme elektronické systémy od renomovaných výrobců s možností využití v různých typech objektů (domy, bytové jednotky, rozsáhlé komplexy, aj.).

Jak funguje detekce požáru EPS?

Vznik požáru zaznamenají detektory, které jsou založené na různých principech:
– Ionizační – reagují na rychle se rozhořívající požáry
– Fotoelektrické – reagují na požáry s pomalu doutnajícím ohněm (citlivější varianta – laserové detektory)
– Termické – reagují na zvýšení teploty
– Kombinované – jde o spojení funkcí různých detektorů
Riziko falešných poplachů minimalizují detektory, které sledují naměřené veličiny v čase. Součástí EPS jsou i tlačítkové hlásiče požárů.

Co se děje po vzniku požáru?

Samotným zaznamenáním vzniku požáru samozřejmě práce EPS nekončí. Detektory a hlásiče je (v závislosti na typu) možné přesně lokalizovat. Následně je pak systém požární ochrany schopný vykonat hned několik podstatných úkonů:
– spustit optickou a akustickou signalizaci (v ohrožených prostorech objektu a v řídícím centru)
– sdělit poplachové hlášení na pult centralizované ochrany (PCO) veřejného hasičského sboru
– spustit evakuační hlášení (ve spolupráci se systémem místního rozhlasu)
– uvolnit dveře, které jsou pro průchod blokovány přístupovým systémem
– zapnout světla na únikových cestách (označení únikových východů)
– odpojit technologická zařízení
– spustit odsávání kouře z ohrožených oblastí
– aktivovat kamery, umístěné v ohrožené oblasti (zjištění, zda-li se v oblasti ještě někdo nenechází)